Denna webbplats är under uppbyggnad

- Källor till kunskapen om Jesus
- Zeitgeistfilmen och Acharya S.
- Jesus som människa av kött och blod
- Kan man lita på professorn?


Fler ämnen som planeras tas upp:
- Nya Testamentets texter
- Jesus och mysteriereligionernas påstådda paralleller
- Sannolikheten för Jesu uppståndelse från de döda
- Är kristen tro bara en i raden av religioner?
- Granskning av några Jesuskritiska utgåvor

www.jesustro.se
www.jesustro.nu
www.kennethhermansson.se